Polityka prywatności strony www.maizo.com

Niniejsza Polityka prywatności serwisu maizo.com (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: …………………………. prowadzonego przez Administratora.

  1. DEFINICJE

1.1. Administrator – oznacza Maizo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
1.2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1.3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
1.4. Cookies Sesyjne – oznacza pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
1.5. Cookies Stałe – oznacza pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
1.6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
1.7. Serwis – oznacza stronę internetową którą Administrator prowadzi pod adresem maizo.com
1.8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
1.9. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu.

  1. INFORMACJE O COOKIES

2.1. Serwis korzysta z plików Cookies.
2.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
2.3. W ramach Serwisu stosowane są Cookies Sesyjne i Cookies Stałe.
2.4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, zgodnie z pkt 6 Polityki Prywatności.
2.5. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
2.6. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
2.7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2.8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

  1. CELE UŻYWANIA COOKIES

3.1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
3.1.1. Konfiguracji Serwisu

(i) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
(ii) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;

3.1.2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.1.3. Analiz, badań oraz audytu oglądalności

(i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.1.4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
3.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
3.2.1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;

  1. LOGOWANIE W WARSTWIE SERWEROWEJ

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
4.2.1. czas nadejścia zapytania,
4.2.2. czas wysłania odpowiedzi,
4.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
4.2.6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
4.2.7. Informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.
4.5. W przypadku, gdy w Serwisie wyświetlane są dane Detalistów, zasady dotyczące takich danych zawarte są w Polityce prywatności Maizo adresem: www…………………………………………………………………………………………………………………………

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  1. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

6.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
6.4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.